menu

Om oss

SnabbSpräng är ett borr- och sprängningsföretag beläget i Göteborg som tillhandahåller ett komplett utbud av bergsprängning. Sedan starten har vi erbjudit kunder i Göteborgs & Hallands regionen kvalitetskontrollerade sprängnings och borrningstjänster. Oavsett om det är offentliga eller privata, stora eller små projekt, låt vårt team av proffs hantera alla dina sprängningsbehov.


KUNDTJÄNST OCH SÄKERHET

Vårt företag har ett starkt engagemang för kundservice och säkerhet. Vi använder erfarna, kompetenta och skickliga sprängare som har omfattande säkerhetsutbildning och är professionellt utbildade i de senaste borrnings- och sprängteknikerna. Varje beslut vi fattar bygger på allmänhetens, våra partners och våra medarbetares säkerhet. Vårt företag är fullt försäkrat, licensierat och fullständigt förenligt med alla regler och föreskrifter som reglerar explosionsindustrin.


VÅR STANDARD

Med över 50 års erfarenhet av borrning och sprängning erbjuder vårt företag erfaren personal, rätt utrustning, inspektioner och dokumentation för alla projekt. Med vår kombination av erfarenhet och formell utbildning har vårt företag stor kunskap som är direkt tillämplig på vår bransch.


UTRUSTNING

Vårt företag har en modern och väl underhållen flotta hydrauliska och pneumatiska bergborrar som kan hantera de tuffaste projekten. Vi har också ett antal handhållna borrmaskiner som används i små och svåra att komma åt jobb. (Se bilder av vår StonePower Scorpion)


BERG/STEN SPRÄCKNING

Ett alternativ till sprängning som fungerar utan ljud, vibrationer och damm genom expansiv sprickbildning. Dessa metoder är idealiska för rivning, stenblock, sten och betong där konventionella sprängämnen inte är tillåtna eller olämpliga.


TESTBORRNING

SnabbSpräng erbjuder sig att testborra på din mark för att avgöra om det finns bergskonflikter. Denna information är kritisk vid utformningen av budgetar och projektplaner. Testborrning kan också göras för att identifiera eller bekräfta förekomsten av platsspecifika geologiska avvikelser, inklusive men inte begränsade till sjunkhål, underjordiska gruvor och dåliga jordar.


BESIKTINGAR

Vid sprängarbeten krävs besiktning av intilliggande fastigheter inom 50 meter. Besiktningen utförs av en opartisk besiktningsman som är specialiserad inom området. Vibrationsmätare kan vid behov placeras ut på intilliggande besiktigade fastigheter. De registrerar vibrationerna som uppstår vid varje sprängning.


PRISER

Varje sprängprojekt är unikt och det finns många variabler som beaktas vid prissättning av ett jobb. De omfattar: lokala sprängningsförhållanden, typ av berg, hydrologiska förhållanden, skärningsgrader m,m. Efter ett personligt besök på platsen så beräknar vi den bästa metoden för att slutföra ert projekt på ett säkert och kostnadseffektivt sätt.